Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Zoeken op:
Materiaal tipgever mag niet worden gebruikt
Volgens Hof Den Bosch moet bewijs dat een tipgever heeft verduisterd en verkocht aan de fiscus, in principe worden uitgesloten in een beroepsprocedure. Lees verder...
Terugvorderen staatssteun
Nederland gaat onterecht gegeven staatssteun terugvorderen op basis van Europese regels. Drie weken nadat de Tweede Kamer een voorstel van die strekking als hamerstuk aannam, deed de Eerste Kamer dinsdag hetzelfde. Lees verder...
Eigen arbeidsvoorwaarderegeling bij Action
Retailbedrijf Action (15 duizend werknemers) volgt het voorbeeld van Jumbo's distributiebedrijf: het verruilt een CAO met FNV Handel voor afspraken met de eigen OR. Lees verder...
Nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gepubliceerd. Hiermee trachten de banken tegemoet te komen aan de behoefte bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om duidelijkheid te verschaffen in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Lees verder...
Kennisgeving is geen uitspraak op bezwaar
Als in een kennisgeving van de inspecteur niet expliciet is vermeld dat het een uitspraak op bezwaar is en er geen motivering en rechtsmiddelverwijzing zijn opgenomen, voldoet een kennisgeving qua vorm en inhoud niet aan een uitspraak op bezwaar. Lees verder...
Bij fraude mogelijk geen erkenning detacheringsverklaring
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een werkland de detacheringsverklaring mag weigeren in geval van fraude. Wel moet de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte zijn gebracht en hebben nagelaten binnen redelijke termijn afdoende te reageren. Lees verder...
Géén Cyprus-constructie
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toegepast voor werknemers van een bedrijf op Cyprus. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld. Het bedrijf zou volgens de SVB niet op het Zuid-Europese eiland, maar in Nederland gevestigd zijn. Lees verder...
Webshops in EU moeten diensten aan alle Europeanen aanbieden
Europese webwinkels moeten klanten voortaan toegang geven tot de volledige website en diensten, ongeacht het land van waaruit ze die bezoeken. Dat staat in nieuwe regels die de Europese Unie 6 februari 2018 heeft aangenomen. De nieuwe regels moeten een einde maken aan het zogeheten 'geoblocking'. Lees verder...
Gefactureerde uren zijn geen gewerkte uren
Een schoonmaakbedrijf factureerde meer uren aan haar klanten, dan zij verloonde. De inspecteur concludeert dat dus te weinig loonheffing is afgedragen. Volgens Rechtbank Noord-Holland is die conclusie echter onvoldoende onderbouwd. Lees verder...
Rustige start cao-seizoen
De cao-onderhandelingen van 2018 verlopen tot dusver in een normaal tempo. In januari kwamen 22 akkoorden tot stand voor 120.000 werknemers. Lees verder...

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005