Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Zoeken op:
Verkeerd beeld van werkstress
Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40 procent van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. 58 procent denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken. Lees verder...
Beconnummer geen kwaliteitslabel
Volgens staatssecretaris Snel van Financiën is een beconnummer slechts bedoeld als registratienummer voor een belastingconsulent of administratiekantoor en zegt dit niets over de betrouwbaarheid of deskundigheid van belastingconsulenten. Lees verder...
Alleen in betreffende jaar betaalde lijfrentepremie aftrekbaar
Een man vergeet een aantal jaren zijn betaalde lijfrentepremies in aftrek te brengen en corrigeert dit bij de IB-aangifte over een later jaar. De inspecteur beperkt de aftrek tot alleen de in dat jaar betaalde lijfrentepremies. De man gaat vergeefs in bezwaar en beroep. Wel verleent de inspecteur over voorgaande jaren ambtshalve vermindering. Lees verder...
Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskostenvergoeding niet toegestaan
Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskosten- en griffierechtvergoeding is niet toegestaan. Verrekening is niet mogelijk met een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB. Lees verder...
Verhoging OZB-eigenarenbelasting geen inkomenspolitiek
De aanzienlijke verhoging van de OZB-eigenarenbelasting door de gemeente Nijmegen was volgens Rechtbank Gelderland geen inkomenspolitiek die in strijd is met de wet. Er was geen sprake van een willekeurige of onredelijke belastingheffing. Lees verder...
Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen
Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet (juist) in behandeling zijn genomen. Lees verder...
Bovengemiddeld aantal nieuwe cao’s
In oktober zijn 37 nieuwe cao’s afgesloten, veel meer dan het normale aantal van 25 voor deze maand. Ook het aantal werknemers waarvoor een nieuwe cao is afgesloten ligt opvallend hoog: 600.000. Lees verder...
Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig
De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden. Lees verder...
Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal
De arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 trok verder aan. Er waren meer banen, meer vacatures en meer werkenden. Tegenover elke vacature stonden twee werklozen. Het aantal banen nam toe met 51.000, een record zo meldt het CBS. In het derde kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,2 miljoen banen in Nederland. Dit betreft alle banen: die van werknemers, zelfstandigen, voltijd en deeltijd. De sterke toename dit kwartaal was vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal banen van werknemers (49.000), waarmee een record van 8.142.000 werd bereikt. Lees verder...
Acties PostNL aangekondigd
Vakbond FNV kondigt acties aan nu het bedrijf niet is ingegaan op het ultimatum van FNV en niet is teruggekeerd naar de onderhandelingstafel. Lees verder...

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005