Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Tandartsassistenten willen weer eigen cao
Uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn zou blijken dat een grote meerderheid van de tandartsassistenten weer een eigen cao wil. Sinds 2004 is er geen cao tandartsassistenten meer.
De vakbond hield een enquête onder de beroepsgroep. 94,5% antwoordde positief op de vraag of het van belang is dat er weer een cao komt. Niemand gaf aan het helemaal niet belangrijk te vinden en slechts 4,5% vindt het een beetje belangrijk. Op de vraag of ze zich ervoor willen inzetten antwoordde 24% met ja. 68,3% gaf aan zicht te zullen beraden op deze vraag.
Van de geënquêteerden gaf 49,8% aan een loonsverhoging te ontvangen, 45,7% zei dit niet te hebben ontvangen en 4,5% wist het niet. Op de vraag of er naast loon nog andere arbeidsvoorwaarden zijn toegekend antwoordde 54,3% met ja. Dit betreft dan verlof en vakantie (75,1%), afspraken over werktijden (44%). Slechts een enkeling ontvangt ook een eindejaarsuitkering (8,6%).
FNV Zorg & Welzijn wil nog dit jaar met de doelgroep de mogelijkheden van een nieuwe cao onderzoeken.
Bron: FNV 1-11-2017

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005