Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Zoeken op:
Werd de bedrijfsruimte gebruikt?
Het daadwerkelijk gebruiken van een onroerende zaak is gebruik voor de onroerendezaakbelasting. Ook het bewust leeg laten staan kan als gebruik worden aangemerkt. Het alleen opruimen en schoonmaken met het oog op het opleveren van de onroerende zaak aan de verhuurder is geen gebruik. Lees verder...
Onbeperkte borgstelling onzakelijk
Als een dga niet alleen borg staat voor de huidige verplichtingen van zijn bv’s, maar ook voor eventuele toekomstige verplichtingen, is zijn debiteurenrisico niet te overzien. Volgens Hof Den Bosch handelt de dga in zo’n geval vanuit aandeelhoudersmotieven. Lees verder...
Beroepsgoederenvervoer: toeslag nachtrit voor alle uren van 20.00 tot 04.00 uur
Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat over alle uren van 20.00 – 04.00 uur door de werkgever de toeslag voor de eendaagse nachtrit betaald moet worden. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange gerechtelijke procedure die door de FNV is gevoerd. Lees verder...
Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken
Volgens recente cijfers van AWVN werken de kraptes op de arbeidsmarkt steeds sterker door in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Bedrijfstakken met de grootste kraptes - de bouw met 15.000 vacatures en de zorg met ruim 100.000 vacatures – kennen ook de hoogste loonafspraken: respectievelijk 2,9% en 2,6% op jaarbasis. Lees verder...
Vervreemding na één dag, geen vrijstelling overdrachtsbelasting...
In geval van splitsing van een onderneming waarbij onroerende zaken worden overgedragen, kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Aan de splitsing moeten dan wel zakelijke motieven ten grondslag liggen. Lees verder...
Geen arbeidsovereenkomst voor beoogd statutair bestuurder
Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht. Lees verder...
Vast werk groeit sterker dan flex
Volgens het CBS is in het eerste kwartaal van 2018 de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal vacatures nam toe met 8.000, terwijl het aantal werklozen met 30.000 afnam. Het aantal banen groeide met 76.000, de grootste banengroei sinds 2007. Ook nam voor het eerst sinds begin 2009 het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Lees verder...
Werknemers nog te vaak blootgesteld aan gevaarlijke stoffen
Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Lees verder...
Ontbreken gezagsverhouding baat niet
Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en ‘vrije rol’ van de opdrachtnemer, dan sluit dat nog niet het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uit. Lees verder...
Cao-akkoord Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
De partijen bij de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg hebben op 7 mei een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. Bij een cao van 15 maanden gaan de werknemers er in loon 4% op vooruit. Lees verder...

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005