Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Hoeveel kost een boekhouder?

De prijzen die uw boekhouder of accountant in rekening brengt zijn niet
wettelijk geregeld. De tariefstelling is vrij. Het hangt af van het soort werk
en van de functionaris die het werk moet doen. Voorkom vervelende
verrassingen en maak vooraf goede afspraken. Pultrum Advies &
Administratie brengt vooraf een offerte uit waarin staat wat de kosten zijn
voor de vaste te verrichten werkzaamheden, zoals het verzorgen van
belastingaangiften, boekhouding of salarisadministratie. Bovendien geven wij
aan wat de uurtarieven zijn voor andere werkzaamheden.

Wij kunnen onze werkzaamheden voor een vast bedrag per maand uitvoeren
of per maand achteraf per gewerkt uur declareren. In beide gevallen heeft u
volledige inzage van de door ons bestede tijd.

Uiteraard kunt u zelf ook besparen op de kosten van onze werkzaamheden.
Dit is onder andere afhankelijk van de frequentie van aanlevering
(week/maand/kwartaal/jaar), manier van aanlevering (schoenendoos of
keurig bijgehouden) en bijvoorbeeld het zelf (deels) verwerken van de
boekhouding.

Boekhouding

Periodieke verwerking, waarbij wij tijdens het boeken al rekening
houden met de fiscale regels. Uw boekhouding wordt altijd volledig
bijgewerkt, zodat u altijd over cijfers beschikt die up-to-date zijn tot
en met de laatste verwerking. Bepaalde periodieke kosten worden
altijd in de juiste periode of verdeeld over de periodes geboekt, zodat
de maandelijkse cijfers op ieder moment ook altijd een evenwichtig
beeld geven en u een correcte basis heeft om uw onderneming te
kunnen besturen.

Verwerking van de boekhouding bij de cliënt op kantoor, zodat u altijd
zelf direct inzage heeft in de cijfers.
Controle van de door de cliënt zelf gevoerde administratie.
Jaarlijkse opstelling jaarrekening/rapport conform wettelijke richtlijnen.
Voortdurende controle ontwikkeling bedrijf door bijvoorbeeld
cijfervergelijking voorgaande perioden of branche cijfers.
Opstellen budgetten, prognoses en andere financiële analyses.

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005