Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Loonadministratie

Pultrum Advies & Administratie is actief op het gebied van de verwerking van
uw salaris en personeelsadministratie. Wij hebben ruime ervaring bij
verschillende opdrachtgevers en staan klaar voor alle werkzaamheden op dit
gebied.

De verwerking van de salarissen van uw medewerkers is een vertrouwelijke
zaak. Elke maand weer is het van belang dat de verwerking op tijd en correct
wordt uitgevoerd. Pultrum Advies & Administratie neemt deze taak van u
over zodat u zich volledig kunt richten op de voortgang van uw bedrijf.

Pultrum Advies & Administratie doet meer dan uitrekenen alleen. Wij staan
garant voor flexibiliteit, kwaliteit, snelheid en expertise. Kortom wij
garanderen de continuïteit van uw salaris- en personeelsadministratie.

Onze dienstverlening

 • Periodieke salarisverwerking.
 • Aanleveren salarisspecificatie, betaalbestanden in het door u gewenste
  formaat, kostprijsberekeningen, jaaropgaven en diverse door u
  gewenste overzichten.
 • Uitwisseling gegevens bedrijfsvereniging, belastingdienst,
  ziekenfondsen en andere instanties.
 • Controle gedurende het jaar van de voorschotnota van de
  bedrijfsvereniging, zodat deze niet te hoog is, maar ook zeker niet te
  laag is vastgesteld. Dit in verband met de hoge boete op een te laag
  vastgestelde voorschotnota.
 • Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.
 • Directe telefonische proforma loonberekeningen om u direct een juiste
  indicatie te geven van kostprijs en nettoloon.

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005