Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Zoeken op:
Samenwerking met Aksent Administratie

Hierbij wil ik u informeren over een samenwerking die ik per vandaag ben aangegaan met Aksent Administratie uit Waddinxveen.

Lees verder...
Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit
Er komt een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een Kamerbrief. Lees verder...
Gemiddelde pensioenleeftijd vijf maanden gestegen
De gemiddelde pensioenleeftijd is vorig jaar weer gestegen. Werknemers gingen in 2017 gemiddeld bij een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen. Dit is vijf maanden hoger dan in 2016. Lees verder...
Pas het box 3-stelsel aan!
De belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Lees verder...
Geen laag btw-tarief ligplaatsen jachthaven
Volgens de Hoge Raad is het verlaagde btw-tarief (6%) niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van ligplaatsen in een jachthaven. De exploitant meende dat er sprake was van het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie in de zin van de Btw-richtlijn. Volgens de Hoge Raad kan echter het ter beschikking stellen van ligplaatsen met gebruik van de diverse voorzieningen niet worden aangemerkt als recht gebruik te maken van een sportaccommodatie. Lees verder...
FNV naar rechter om schijnzelfstandigheid
Vakbond FNV stapt naar de rechter in het conflict met maaltijdbezorger Deliveroo. Volgens de vakbond werkt Deliveroo met schijnzelfstandigen om te voorkomen dat het bedrijf zich aan een cao moet houden. Lees verder...
Opvolger Wet DBA: overleg met veldpartijen uitgesteld
Het overleg met vertegenwoordigers van zzp’ers, opdrachtgevers en andere veldpartijen over een opvolger van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) dat voor het verzenden van een hoofdlijnenbrief aan de Kamer zou worden gehouden is uitgesteld. Eerst vindt nu het overleg met de Kamer plaats en pas daarna kunnen de belangenorganisatie feedback geven. Lees verder...
Invoering extra geboorteverlof partner
Bij de Tweede Kamer is op 14 juni het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingediend. Het wetsvoorstel regelt extra verlof voor de partner na de geboorte van een kind. Lees verder...
Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel
Belastingadviseurs kunnen verzoeken om bijzonder uitstel voor het doen van aangiften. Maar dan moeten zij wel beschikken over een geldig beconnummer. Hof Arnhem-Leeuwarden moest dat onlangs nog eens benadrukken. Lees verder...
OR krijgt grotere rol bij beloning bestuurder
De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2018 ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen. Lees verder...

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005