Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Vergoeding voor stagiairs
Stagiairs zouden altijd een stagevergoeding moeten krijgen. Daarvoor pleit de Europese Commissie in een aanbeveling aan de lidstaten. De Commissie wil met een pakket aan maatregelen zorgen voor ‘hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen’.
Brussel stelt zeven voorwaarden vast waaraan een stageovereenkomst moet voldoen. Naast de vergoeding, moet er een schriftelijk contract worden opgesteld, moeten er leerresultaten geboekt kunnen worden en moet er pedagogische ondersteuning zijn. Daarnaast moet de stagiair een vaste werkplek hebben, sociale bescherming krijgen en moet hij gezond en veilig kunnen werken. Ook heeft de commissie een aantal randvoorwaarden opgesteld, zoals loopbaanbegeleiding.
Volgens de Commissie zijn stages van belang voor de arbeidsmarkt. Stagiairs doen ervaring op en vinden daarna makkelijker een baan. ‘Wij willen ervoor zorgen dat jongeren de vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om te werken,’ zegt Eurocommissaris Marianne Thyssen in een persbericht.
De lidstaten moeten nog reageren op het voorstel van de Commissie.
Bron: SC Online, 6-10-2017

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005