Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Vergissing van één euro geen reden voor proceskostenvergoeding
Omdat de rechtbank een vergissing heeft gemaakt bij het vaststellen van het te vergoeden griffierecht, wordt het beroep van een automobilist gehonoreerd. Het toekennen van een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand om een vergissing van € 1 ongedaan te maken, vindt het hof niet redelijk.
Een automobilist tekent bij de rechtbank beroep aan omdat het hij niet eens is met zijn naheffingsaanslag parkeerbelasting. De rechtbank verklaart zijn beroep gegrond en bepaalt dat de gemeente het griffierecht moet vergoeden. De door de rechtbank aangegeven vergoeding voor het griffierecht bedraagt echter één euro minder dan het door de automobilist betaalde bedrag. Reden voor de automobilist om beroep aan te tekenen.
Hof Amsterdam is het met de automobilist eens dat de rechtbank griffierecht verkeerd heeft vastgesteld en dat dit moet worden gecorrigeerd. De gegrondverklaring van het beroep is echter geen reden om een proceskostenvergoeding aan de automobilist toe te kennen. De kennelijke en evidente vergissing van €1 van de rechtbank is een absoluut en relatief zeer gering bedrag. Het kosten maken voor en inroepen van beroepsmatige rechtsbijstand is in zo’n geval niet redelijk. Wel wordt het voor het hoger beroep betaalde griffierecht vergoed.
De hoogte van de door de automobilist ter discussie gestelde proceskostenvergoeding blijft in stand. Volgens het hof heeft de rechtbank het gewicht van de zaak conform de maatstaf vastgesteld.
Bron: Hof Amsterdam 18-01-2018

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005