Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Het kan mee en het kan tegenvallen
Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In een brief aan de Tweede Kamer over pensioencommunicatie schrijft de minister dat pensioenfondsen en verzekeraars vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen moeten laten zien, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt.
Nu krijg men nog één bedrag te zien bij 'te bereiken pensioen' als men inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat worden straks drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.
In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Zo krijgt men een beter inzicht in ieders mogelijke pensioenbedrag per maand. Dat draagt volgens minister Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.
Bron: Min SZW 2-02-2018

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005