Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Let op de overgangsregeling premiekorting
Met ingang van 1 janauri 2018 zijn de premiekortingen komen te vervallen. In de plaats daarvan komen de loonkostenvoordelen (LKV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voor werkgevers die premiekortingen toepasten is er een overgangsregeling.
Werkgevers die vorig jaar de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepasten, en per 1 januari 2018 nog looptijd over hebben, is er een overgangsregeling. Om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken moeten ze:

in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer werd toegepast;
in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting invullen;
in de aangiften over 2018 aangeven dat men het LKV voor deze werknemer wil aanvragen.

Mocht een werkgever een van deze stappen vergeten (zijn), dan is het mogelijk dit te corrigeren met een correctiebericht. Dit correctiebericht moet uiterlijk op 1 mei naar de Belastingdienst worden gestuurd.
De premiekorting jongere werknemer is op 1 januari vervallen. Heeft een werkgever jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst, dan bestaat er mogelijk wel een recht op het jeugd-LIV.

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005